indy (SAT) 04/19/2008 Union Americana, Chicago, Illinois
1) Rey Makawi b Electrón
2) Ángel de la Muerte & Bazooka b Rojo Impacto & Tornado
3) Diabólico & Horoscopo b Kamakazee & Rey Fuego
4) Martin Escobedo, Príncipe Azteca I, Príncipe Azteca II b Discovery, Príncipe Franky, Rayo Lazer

last updated: 2020-02-08 13:02

Return to Index