source: https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/329148728_597188831740717_8603261805814638530_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=f9vUBxQwaf4AX8cxOcZ&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfBCRz9gjWoBN-tJjxu90pUMv-UMqSKz63WPhBOJkaLEPQ&oe=63ECC0C4

(scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net)

PRODELLS (SUN) 03/05/2023 Cancha Techada del Parque de Atasta, Villahermosa, Tabasco
1) Lucero Ng vs Ninja
2) Perla Negra vs Tridente, Black Snake
3) Lucero Jr., Lucero Jr. I, Lucero Mortal, Pequeño Fugaz vs Boomerang, Criminal Boy, Tormento
4) Antrax, Forajido, Noruego vs Diabólico Jr., Full Back Jr., Pirata del Caribe
5) Hijo De Police Man, Police Man Jr., Policeman vs Guerrero Mistico Jr., Syako, Thunderman

last updated: 2024-03-19 21:26

Return to Index