source: https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/337837681_6492525974091086_147309307482671167_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=EWtolA_GnI8AX__zd9d&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfBlTXmo0IPjhQooiWXaKQ-yWMigCR6sZkLrW-mRaWCFXA&oe=6424C63C

(scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net)

Lucha-Car (FRI) 03/31/2023 Los Carroles, Gómez Palacio, Durango
1) Circus, Circus Jr., Payacircus vs Bello Adan, Puma Gay, Sexy Johana
2) Áspid & Imperio Negro vs Áspid Jr. & Buitre Negro Jr.
3) Daisy Crazy, Dulce Paola, Sexy Francis vs Diabólico Jr., Ministro II Jr., V-57
4) Danny Phantom, Perro Padilla, Sexy Piscis vs Detector Jr., Poison, Riche Queen

last updated: 2023-04-08 13:04

Return to Index