source: https://i.imgur.com/4rU1SK6.png

(SL)

AAA (THU) 07/29/1993 Zacatecas, Zacatecas [RL, SL]
1) Kamikaze I & Kamikaze II vs El Reptil & Marabunta
2) Máscarita Sagrada & Octagoncito vs Espectrito I & La Parkita
3) Rayo de Jalisco Jr. & Villano III vs La Parka & Pirata Morgan

last updated: 2023-11-19 14:20

Return to Index