source: https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/403788420_732528518911483_8178081372307469091_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=E_Em0E1DdHEAX9eOvjB&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfAc7mtk2QJqToHUrT1gfJflrLJjqRUS58CqU-6PcsBS9w&oe=655CFCAA

(scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net)

CMLL , HLL (MON) 11/20/2023 Centro Municipal, Lerma, Estado de México
1) ? vs ??
2) La Catalina & Lluvia vs Stephanie Vaquer & Zeuxis [Relevos Increíbles]
3) Hijo de Octagón & Máscara Dorada vs Blue Panther Jr. & Dark Panther
4) Atlantis, Octagón, Volador Jr. vs Blue Panther, Fuerza Guerrera, Templario

last updated: 2023-11-19 18:00

Return to Index